Nett – store oppgaver, lite penger

Utvikling av nettet er blant de viktigste sakene for småkraftnæringa. På Småkraftdagane 2013 kommer Håkon Taule fra Thema Consulting Group for å belyse temaet, og han lover å gripe fatt i sentrale spørsmål i sitt foredrag. – Jeg skal ta opp utfordringen knyttet til å bygge nok nett tidsnok for å utløse verdier, sier Håkon Taule, som blir en av hovedtalerne 20. mars.- Noen av hovedutfordringene er knyttet til nettselskapers finansielle løfteevne, tilgang på kompetanse og kapasitet, og koordinering av investeringer i nett og produksjon, sier han.

Foredraget på Småkraftdagane belyser en av foreningas viktigste kampsaker. Linjenettet er fornybarsektorens livsnerve, og hvis det ikke blir oppgradert og utbygget, blir det vanskelig å få nye småkraftutbygginger, og skape de mengdene ny fornybar energiproduksjon som Norge har forpliktet seg til.

– For småkraftforeninga er det selvsagt viktig at det er nettilgang for å få gjennomført investeringene før 2020, sier Taule.
– Det er også viktig at man ikke blir låst inne i prisområder med innelåst kraft.

Gleder seg

Samme dag som Taule holder sitt foredrag, skal også representanter fra stortingspartiene møtes til debatt, og Taule er blant dem som skal delta. Han ser frem til debatten.
– Jeg går vel neppe i strupen på stortingspolitikerne, men jeg vil gjerne høre om hva de mener skal til for at vi kommer i mål. Og hva politikken kan bidra med.

– Så du gleder deg til messa?

– Selvsagt gleder jeg meg til Småkraftdagane. Det er en viktig arena for fornybarnæringen, særlig fordi realiseringen av småkraft vil være avgjørende for å nå fornybarmålet mot 2020, sier Håkon Taule.

Les mer og meld deg på Småkraftdagane HER

Håkon Taule jobber i Thema Consulting Group, et konsulentselskap med spesialkompetanse på energi og kraft i Norden og nord-Europa. Han har flere års erfaring med prosjekter for myndigheter og kraftselskaper.