Markedskommentar uke 8

Kjøligere vær og økt forbruk, kombinert med lavere vindkraftproduksjon i Danmark og Tyskland har bidratt til noe prisøkning. Gjeldende værutsikter viser noen kjølige dager i starten av uken, deretter noe mildere vær. Imidlertid viser månedsværvarslet at den kjølige og tørre værtrenden ser ut til å vare frem til midten av mars. Hydrobalansen fortsetter å forverre seg, gjeldende prognose er på -14,4 TWh. Likevel ser vi ikke helt den store prisøkningen. Tyske kraftpriser og en tross alt god kraftbalanse begrenser oppsiden. I tillegg virker markedsaktørene å være noe avventende i forhold til nye værvarsler som enten bekrefter eller avkrefter tørt og kjølig vær. I mellomtiden ser vi for det meste en sideveis prisutvikling i terminmarkedet. Vinterferie denne uken ventes også å sette sitt preg på omsetningen.
Systempris for uke 7 ble 302,57 NOK/MWh, opp 15,53 NOK/MWh fra uken i forveien.
Områdeprisen for NO3 og NO4 ble 301,45 NOK/MWh, mens den for NO 1, NO 2 og NO 5 ble 302,62 NOK/MWh.

Dagens handel på den nordiske kraftbørsen viser foreløpig en prisnedgang på de nærmeste kontraktene som følge av noe mildere værutsikter til helgen. Mens kontraktene lengre frem i tid påvirkes av noe sterkere brenselspriser. Spesielt CO2 prisen knyttes det spenning til. Avstemming i EUs miljøkomite den 19.02 vil gi svar på om CO2 kvoter skal tilbakeholdes eller ikke, dette vil ha stor betydning for videre prisutvikling på CO2.
Dersom svaret blir nei er CO2 prisen ventet til nye bunnivåer. Noe som igjen vil kunne ha innvirkning på det tyske og nordiske kraftmarkedet.

Elsertifikatprisen har vist en kraftig oppgang siden nyttår, men ser nå noe svakere ut. Markedet har den siste uken vært noe avventende i påvente av månedlig utstedelse av elsertifikater. Det viste seg at antall utstedte elsertifikater for januar måned ble noe høyere enn forventet og det har bidratt til at prisene foreløpig viser en noe svakere utvikling. I tillegg virker det å være få kjøpere på banen, noe som kan gi indikasjoner på at den elsertifikatpliktige siden av markedet har fått handlet det de har behov for til annullering av 2012. Spot sist omsatt på 205,04 SEK.