Fokus på elsertifikater

Et av temaene for konferansen Småkraftdagane 2013 er elsertifikater, og prisutviklingen på dem. For å hjelpe oss å få litt klarhet i hvordan fremtiden ser ut, kommer Peter Chudi fra Svensk Kraftmäkling, SKM. – Tema for foredraget mitt blir først og fremst erfaringer fra Sverige og fremtidig utvikling, forteller Peter Chudi.- Jeg kommer til å fokusere på betydningen av at systemet leverer fornybar kraftproduksjon til lav kostnad for forbrukerne, og dermed har blitt stabilt.

Et stabilt system, som gjør den jobben det skal er svært viktig hvis vi skal nå fornybarmålene våre. Det er også av stor betydning for aktørene i bransjen, mener Chudi.

– Det er utrolig viktig, ut fra et helhetsperspektiv, at systemet fungerer både i oppgang og nedganag, ettersom det ellers kommer krav på forandringer. Med det følger usikkerhet og manglende investeringer.

Når målene

Det svensk-norske elsertifikatmarkedet er fremdeles svært ungt, men svenskene har hatt elsertifikater siden 2003. Peter Chudi mener at det ikke var bare enkelt i begynnelsen i Sverige.

– Det var vanskelig i begynnelsen, med kombinasjonen markedsrisiko og politisk risiko, men nå fungerer det utrolig bra. Det er ingen tvil om at vi når målene, sier han.

– Hvordan synes du det svensk-norske markedet fungerer per i dag?

– Generelt bra, Norge har kommet raskt inn i systemet, og lært av erfaringer fra Sverige. Vi har meget god kontakt med kjøpere og selgere i hele Norge. Til og med samarbeidet med myndighetene ser ut til å fungere bra.

– Ser du frem til å delta på Småkraftdagane?

– Absolutt. Det skal bli interessant å møte menneskene som kommer først på banen med utbygginger i Norge innenfor rammene av elsertifikatsystemet.