Forbruksavgift – ikke på kraftforbruk i kraftstasjonen

I forbindelse med elsertifikatplikten har det framkommet at enkelte betaler forbruksavgift på kraft de forbruker i kraftstasjonen. Dette mener Småkraftforeninga er feil. Forskrift om forbruksavgift §2 l) gir unntak i innkraving av forbruksavgift for kraft «som leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft».
Flere medlemmer har meldt at de har blitt avkrevd forbruksavgift for kraftforbruk i kraftstasjonen, men dette er altså ikke i tråd med forskriften.
Som en direkte konsekvens av dette, er dette kraftforbruket heller ikke elsertifikatpliktig. I foreningas dialog med NVE har det framkommet at de er usikre på hvorvidt kraftforbruk i kraftstasjonen når kraftverket ikke produserer, faller inn under unntaket. Dette har de bedt Toll- og avgiftsdirektoratet avklare.

Dersom ditt kraftverk avkreves forbruksavgift eller sertifikater for forbruk du mener « leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft», ta kontakt med ditt lokale nettselskap.