Marknadskommentar veke 9

I dag ser vi ei forbetring i hydrobalansen som følgje av noko mildare vervarsel. Den nærmaste 10 dagersperioden viser temperaturar og nedbør over normalen, men vervarsla viser at det kjem ein kaldare periode lenger ut i mars. Kraftprisane har gått litt ned i dag basert på mildare og våtare vervarsel samstundes som brenselsprisane og den tyske kraftprisen har gått ned.
CO2 prisen har også gått ned som følgje av nervøsitet i marknaden. EU klarde ikkje å bli einige om framtida til CO2 marknaden slik som førespegla førre veke. Det er varsla nye møter og forhåpentlegvis vil det komme eit vedtak frå EU denne veka.

Systemprisen for veke 8 gjekk litt ned og enda på 298,47 NOK/MWh. NO1 og NO5 hadde ein områdepris på 299,52 NOK/MWh, NO2 på 297,09, medan NO3 og NO4 hadde områdepris på 295,81 NOK/MWh.

Prisen på elsertifikat svinga mykje førre veke. Prisen gjekk noko ned på grunn av at tala for elsertifikat i januar var høgare enn forventa. Dette blei seinare korrigert og prisen har som følgje av dette gått opp att. Elsertifikat vart sist omsett i spot for 204 NOK.