Å fyre for kråkene

Problemer med nettap og tilgang til kraftnettet blir selvsagt tema på Småkraftdagane 2013. Småkrafteier Olav Hauso kommer for å dele sine erfaringer, som ikke har vært udelt positive. – Det er ikke alltid det går som man hadde tenkt, sier Olav Hauso, som er daglig leder i Tryggestad Kraft i Hellesylt i Møre og Romsdal.- Da vi skulle bygge kraftverk fikk vi forhåndstilsagn fra nettselskapet om at vi kunne levere inn 7 MW på nettet, og det holder for oss, som leverer 6.7 når vi går for fullt. Men så viste det seg at store deler av året får vi ikke levere mer enn 6 MW på grunn av forskjellige flaskehalser i nettet.

Problemet til Hauso understreker noe Småkraftforeninga er svært opptatt av; nettet er ikke godt nok vedlikeholdt, og det må styrkes kraftig hvis Norge skal nå de offensive 2020-målene. Det dreier seg rett og slett om å få på plass de nødvendige kanalene som gjør at vi kan produsere den fornybare kraften vi trenger, og sikre at ikke noe går til spille gjennom manglende kapasitet eller store nettap. Det siste er nemlig også noe Olav Hauso kjenner godt til.

– Vi har store nettap i området vårt, helt opp i 27 %, sier han.
– Det er tre småkraftverk i området, som skal kunne levere 69 GWh i året, men nettap gjør at 10 GWh går vekk i tap. Det må jo vi betale for. Alt etter hva spotprisen er, selvsagt, men det kan begynne å nærme seg en million i året, i tillegg får vi ikke levere mer enn 90 %.

Vente og se

Problemet med dårlig nett er stort, og for det enkelte kraftverk kan det bli enormt. Da må nettselskapene trå til, men det er ikke alltid like enkelt å få til, forteller Hauso.

– Vi må forholde oss til to nettselskaper, men kan kun kommunisere med det lokale nettselskapet. Og vi føler at det er vanskelig å få tilbake noen klare beskjeder, ikke minst fordi det blir oppfattet som utidig mas når vi går utenom de lokale og tar direkte kontakt med neste nettselskap i kjeden.

– Vi vet rett og slett ikke hva som skjer med å styrke nettet i området vårt, men vi vet at det er en kraftsystemplan i Sogn og Fjordane, og ser jo at det mangler kapasitet i overføringsnettet. Det er også søkt om fire nye småkraftverk i området vårt, og da må jo noe skje, så vi håper på en oppgradering, sier Olav Hauso.

– Hva er ditt budskap til den som vurderer å bygge småkraftverk?

– Budskapet er at en ikke må være naiv og at man kan møte problemer, selv om nettselskapene har sagt at det er kapasitet i nettet.

Les mer om Småkraftdagane 2013 her.