Småkraftdagane er i gang

Onsdag starta Småkraftdagane i Bergen med heile 450 påmelde deltakarar. – Her er heile småkraftnæringa frå A-Å samla, sa styreleiar Trond Ryslett under opninga. Det er nok av ustyr å sjå på i utstillingsområdet i tilknytning til konferansesalen. 64 utstillarar er på plass med alt frå ventilar til kommunikasjonsløysingar.

Småkraftdagane i Bergen er der det 11. årsmøtet i foreninga og dei 9. småkraftdagane.
– Som god sunnmøring er eg glad for at det kjem så mange.
Å reise på småkraftdagane er “Utgift til inntekts ervervelse”, sa Trond Ryslett.