Etablerer Norsk Vannkraftsenter på NTNU

NTNU vil etablere Norsk Vannkraftsenter i Trondheim. Det skal omfatte Vassdragsteknikk (bygg), energi- og prosessteknikk (maskin) og energi og miljø (elkraft). -Me ynskjer å samle forskningskapasiteten på vasskraft, seier Leif Lia ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU.
Norsk Vannkraftsenter skal leiast av styre frå bransjen og NTNU. Det skal etablerast i løpet av 2013.