Nettstruktur under lupen

Olje- og energidepartementet varsler at nettstrukturen i Norge skal granskes, for å se om systemet kan bli bedre. Foreninga er fornøyd med at dette endelig tas opp politisk, og håper at det vil innebære bedre vilkår for kraftprodusentene. Det er i et brev til Stortinget at olje- og energiminister Ola Borten Moe skriver at nettstrukturen skal under lupen, og understreker at regionalnettet er uoversiktlig og fragmentert. I brevet vises det til arbeidet NVE har gjort med å utvide sentralnettordningen til regionalnettet, som er stanset av departementet fordi konsekvensene av tiltaket blir for store.
Borten Moe legger ikke frem konkrete planer eller tiltak som departementet vurderer, men løfter frem at mange har påpekt at «sammenslåing av nettselskap kan være et effektivt bidrag til å redusere og utjamne nettleien». Statsråden har også flere ganger tidligere utfordret nettselskapene til å tenke gjennom om dagens struktur, med mange små nettselskap er hensiktsmessig.

Gammel sak

– Dette er noe vi har jobbet med i svært lang tid, sier tidligere styreleder i Småkraftforeninga, Isak Liland, som har tatt opp problemet med nettstruktur med flere olje- og energiministre.
– Systemet vi har i dag henger igjen fra før energiloven kom i 1992, da omtrent all energirelatert aktivitet var offentlig og nærmest monopoldrevet. Da var det ingen som forutså den private utbyggingen som var på vei, men det er jo ikke en god grunn til ikke å gjøre noe med eierstrukturen i dag.

– Det er jo slik at bygging og drift av nett er en samfunnsoppgave, og en monopolvirksomhet. Det er problematisk at det ligger monopolbedrifter med samfunnsansvar og samfunnsoppgaver inne i kommersielle konsern, med fokus på bunnlinja og utbytte til eierne, sier Liland.
– Det er IKKE vanntette skott mellom søsterselskapene i energikonsernene, og dette er et meget stort problem for utenforstående aktører.

Mulige løsninger

Foreninga er enig med Ola Borten Moe i at det er for mange nettselskaper, og at strukturen ikke er tilfredsstillende og medfører problemer for mange produsenter. Vi er også fornøyd med at Høyre, FrP og Venstre har lagt frem forslag om å redusere antall nettselskaper i Norge, et forslag som var den direkte foranledningen til at Borten Moe sendte brev til Stortinget.

Blant annet har Pareto tidligere laget en rapport som viser at de minste nettselskapene har lavere avkastning på nettkapitalen enn de store, og at de samtidig har høyere nettleie og lengre strømbrudd. Dette viser med all tydelighet at noe må gjøre, mener Isak Liland.

– Ja, jeg har til og med luftet tanken om at nettselskapene bør løftes ut av energikonsernene og legges inn under Statnett. Selv om det offentlige i utgangspunktet ikke bør drive virksomheter, så kan man si at monopolbedrifter med samfunnsoppgaver bør tilligge staten.

– Men en sterk sentralisering av nettselskapene vil vel gå ut over arbeidsplasser i distriktene, og nærheten til de fysiske installasjonene?

– Jo, til en viss grad, for eksempel når det gjelder administrasjon og systemer, men nettet er jo fremdeles distriktbasert og kan ikke sentraliseres. Drift og vedlikehold må fremdeles utføres der nettet er fysisk plassert. Og det viktigste er jo å utjevne ulikhetene, og sikre at kraftprodusentene behandles likt, og da er det ingen vei utenom å gjøre noe med nettstrukturen og antallet nettselskaper!