Frykter konkurser i næringa

Småkraftforeninga ytrer bekymring for kraftverkene som ble snytt for grønne sertifikater i en sak i NRK Sogn og Fjordane i dag. Hvis kraftprisene holder seg lave, kan det bli tungt for mange produsenter. – Vi stolte på løftene som ble gitt, først av de borgerlige og så av de rødgrønne, blant annet i en stortingsproposisjon. Det sier Leidulf Bogstad, som er en av grunneierne i Årdal i Sogn og Fjordane som har investert 40 millioner kroner i to småkraftverk, og som nå føler seg lurt.– Februaroppgjøret kom inn på konto nå, og det var vel nok til å dekke renter og avdrag i en og en halv dag. Så det var omtrent ingenting, sier Bogstad til NRK.

Bakgrunnen for problemene er ikke bare de lave kraftprisene, som er tøffe nok, men fraværet av elsertifikater. Bogstad hører nemlig til de som trodde på løftene om at småkraftverk som ble bygd mellom 2004 og 1. september 2009 skulle få bli med i ordningen, og som derfor bygde kraftverk raskt. Men dette løftet ble brutt, og det betyr at Bogstad og de andre kraftverkeierne går glipp av inntekter på rundt 3 millioner kroner i året.

– For oss som ikke kom med er sertifikatordningen en ulykke, i og med at det kommer veldig mye ny kraft inn på markedet, noe som vil føre til at prisene vil gå ned, sier Bogstad.

Kjemper videre

Elsertifikatsystemet ble innført for å sikre ny fornybar kraftutbygging i Norge, i henhold til målene i fornybardirektivet. Foreninga er selvsagt glade for dette initiativet, som gjør det mulig å bygge ut fornybar kraft som er med på å skape en mer klimavennlig fremtid og samtidig gir verdiskaping i distriktene. Da er det underlig at politikerne går bort fra løftet sitt, og utsetter småkraftprodusenter for konkursfare, sier styreleder i foreninga, Trond Ryslett.

– Situasjonene er forferdelig. Vi fikk løfter fra alle partiene, men så ble plutselig spillereglene endret underveis, og mange ble stående uten elsertifikater. I dagens situasjon, med lave kraftpriser, betyr det at mange nå lever på nåde fra banken, og risikerer å gå konkurs, sier Ryslett.

Men det er ikke sikkert alt håp er ute. I saken fra NRK fremstilles det som om det ikke finnes politisk vilje til å ta en ny runde på denne saken. Men under Småkraftdagane 2013 i Bergen var det ikke dét inntrykket man satt igjen med etter den store politiske debatten. Da kom det klare signaler fra de borgerlige partiene om at dette var et svik som skal ryddes opp i.

– Det var et grovt løftebrudd, sa Høyres Bjørn Lødemel under debatten.
– Konsekvensene har vært dramatiske for de som er rammet, og det kan vi ikke leve med.
FrPs Henning Skumsvoll var enig med Lødemel, og sa at det var ingen tvil om at det var et svik.
– Det var urettferdig, og dette skal vi ordne opp i, sa Skumsvoll til tilhørerne under debatten. På direkte spørsmål om Høyre og FrP ville gjøre det de kunne for å få inkludert de som falt utenfor i elsertifikatordningen, var svaret et tydelig JA fra begge debattantene.

Foreninga mener at dette er svært positive signaler i et valgår, men kommer fortsatt til å kjempe videre i denne saken.

Hør hele innslaget i NRK Sogn og Fjordane HER.