Mener byråkratene motarbeider ny kraft

Senterpartiets Erling Sande er svært kritisk til mange av byråkratene i Direktoratet for Naturforvaltning og hos fylkesmennene. Sande sier at det kan virke som om det pågår en aktiv motarbeiding av ny fornybar kraftproduksjon. Det er i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå at Erling Sande går til angrep på naturbyråkratene, og sier at de ikke fremstår som særlig hjelpsomme.– Mange av byråkratene hos fylkesmennene og i Direktoratet for naturforvaltning oppleves som firkantede, arrogante og lite respektfulle, sier Sp-politikeren, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Nå, foran Senterpartiets landsmøte, etterlyser Sande en bred gjennomgang av byråkratiet som er satt til å forvalte norsk natur i møte med blant annet nye kraftutbygginger. Til Småkraftforeninga understreker han betydningen av å ha en forvaltning som forstår behovet for å se natur, klima og miljø i sammenheng.

– Fornybar energi er avgjørende for å nå de globale klimamålene, og for å opprettholde naturens mangfold. Bærekraftig bruk av naturens ressurser vil være den riktige kombinasjonen av natur- og miljøpolitikk for fremtiden.

– Du går langt i å kritisere byråkratene, og ledelsen i Direktoratet for Naturforvaltning. Mener du at det vi ser er motarbeidelse av ny fornybar energi i Norge?

– Ja, jeg mener direktoratet har gått langt i å motarbeide fornybar energiproduksjon. De har hatt et ensidig syn på naturinngrep, og sett bort fra den trusselen store klimaendringer er for naturmangfoldet.

Peker på Sollie

I NRK-programmet «Ut i Naturen» gikk direktoratets leder, Janne Sollie, i fjor høst hardt ut mot elsertifikatordningen, og bestred i praksis verdien av systemet og byggingen av ny fornybar energi i Norge. Sande mener det er svært alvorlig at Sollie kommer med slike uttalelser.

– Det er mulig Janne Sollie vil kunne forsvare denne kortsiktige tenkningen ut fra direktoratets «oppdrag». Det som ikke kan forsvares er de eksemplene vi har hatt, gjennom Ut i Naturen og andre uttalelser til media, der en direktoratsleder åpent kritiserer regjeringens politikk og sier den ikke betyr noe. Og da sikter jeg til uttalelsene Sollie hadde om at grønne sertifikater og ny fornybar energi ikke har klimaeffekt. Påstanden er ikke bare feil, den viser en manglende forståelse for den rollen hun da hadde som leder av Direktoratet for Naturforvaltning.

Direktoratet for Naturforvaltning slås nå sammen med Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) til Miljødirektoratet, som skal ledes av avtroppende Klif-direktør Ellen Hambro.