Krever at løftebrudd rettes opp

Opposisjonen på Stortinget har formelt tatt opp kampen om rett til elsertifikater for småkraftverk satt i drift mellom 2004 og 2009 på nytt. I et såkalt Dokument 8-forslag krever de at regjeringen inkluderer disse kraftverkene i elsertifikatordningen. – Vi ønsker å rette opp det åpenbare løftebruddet som skjedde fra Senterpartiet og resten av regjeringens side. Det sier Bjørn Lødemel fra Høyre, som peker på at dette er en sak som har hatt svært alvorlige konsekvenser for dem det gjelder.
– Mange står i fare for å gå konkurs på grunn av at de stolte på de rødgrønne og satte i gang utbygging. Det er en direkte konsekvens av regjeringens politikk som vi reagerer på. På denne måten ønsker vi å presse regjeringen til å finne en løsning, sier Lødemel.

For Småkraftforeninga er det gode nyheter at opposisjonspartiene er villige til å ta opp denne saken på nytt, og øve press på regjeringen for å rette opp gammel urett.
– Dette er strålende nytt, sier daglig leder i foreninga, Knut Olav Tveit.
– Vi har kjempet for dette lenge, og begynte kanskje å føle at vi ikke kom noen vei. Nå ser vi at de partiene som har støttet oss tidligere fremdeles er på vår side, og er villige til å trå til for de av våre medlemmer som har gått glipp av elsertifikater, trass i regjeringens tidligere løfter.

Lang historie

Spørsmålet om hvem som skulle ha rett på elsertifikater ble et betent spørsmål i 2009. Det var da vi fikk beskjed fra regjeringen om at kun småkraftverk med byggestart etter 7. september 2009 fikk være med på elsertifikatordningen. Bare mini- og mikrokraftverk (med effekt under 1 MW) som ble bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 fikk være med. Dette var stikk i strid med tidligere løfter fra regjeringen.

Løftene ble gitt flere ganger. Daværende statsråd Einar Steensnæs fra KrF sa i en pressemelding i 2003 at «sertifikatberettigede anlegg for elektrisitetsproduksjon med byggestart etter 1. januar 2004 vil ha mulighet til å delta i et system for grønne sertifikater, selv om et slikt system måtte bli etablert etter dette tidspunktet».

I en stortingsmelding fra 2006 gjentok regjeringen løftet, og sa at «…anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 vil få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers er kvalifisert». I 2008 skrev daværende statssekretær Guri Størvold i et brev til et av foreningas medlemmer at «Du kan ta det helt med ro. Det som er sagt fra tidligere statsråder og i stortingsmelding (…) om at anlegg satt i drift etter 1.1.2004 skal kunne komme inn i ordningen med grønne sertifikat hvis de ellers tilfredsstiller kravene, står fast».

Da vi fikk beskjed i 2009 om at regjeringen gikk tilbake på løftet, er det ikke til å undres over at foreninga oppfattet dette som svik. Vi reagerte sterkt, og det gjorde også politikere på Stortinget. Opposisjonen prøvde å få vedtaket omgjort gjennom et Dokument 8-forslag i 2011. Dette falt gjennom, siden alle regjeringspartiene stemte mot.

Kjemper videre

På Småkraftdagane 2013 ble denne saken et tema da politikerne møttes til debatt. Da fikk vi igjen klare signaler fra opposisjonen om at de oppfattet løftebruddet fra regjeringen som et svik mot de som hadde tatt sjansen på å starte den nødvendige utbyggingen av ny fornybar energi i Norge. Og selv om det ble tap i 2011, så sier Bjørn Lødemel nå at dette er en kamp han er villig til å ta videre, selv om det nye Dokument 8-forslaget blir nedstemt.

– Om regjeringen ikke ønsker å gjøre noe, så vil vi jobbe videre med denne saken, også etter et eventuelt regjeringsskifte sier Lødemel.
– Samtidig skal vi være så ærlige at vi vedgår at å rette opp den uretten kan være komplisert. Men ingen skal tvile på at vi fire partiene vil sette mye inn på å komme rundt eventuelle formelle hindringer som måtte dukke opp underveis.

– Dette er sterke signaler, sier Knut Olav Tveit.
– Vi har nå fornyet tro på at det skal bli ordnet opp i det som var et svik fra regjeringen. Vi kommer til å fortsette å kjempe for at de av våre medlemmer som har havnet i en alvorlig økonomisk situasjon skal få rett til elsertifikater, slik at de har en bedre sjanse til å overleve.

Det nye Dokument 8-forslaget er signert av Ketil Solvik-Olsen og Henning Skumsvoll fra FrP, Siri A. Meling og Bjørn Lødemel fra Høyre, Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, og Trine Skei Grande og Borghild Tenden fra Venstre.

Les mer om saken i Sunnmørsposten eller Europower.