Ny Høyesterettsbehanding

Høyesteretts behandling av Øvre Otra-saken begynner i dag, 9. april. Saken gjelder utmåling av erstatning ved ekspropriasjon av fall, og Småkraftforeninga følger saken. – Jeg kommer til å følge saken de tre dagene behandlingen tar, sier daglig leder Knut Olav Tveit.- Dette er en viktig sak, og vi er partshjelp for grunneierne som ønsker en rimelig erstatning for at fallene deres blir ekspropriert.

Saken gjelder Otra Kraft DA som har fått konsesjon på utvidelse av magasinverket Brokke Kraftverk (1462 GWh). De må dermed ekspropriere og erstatte fallrettigheter til en rekke berørte grunneiere.

Dette er andre gang Høyesterett får denne saken til behandling. I 2010 fikk grunneierne medhold i Høyesterett etter å ha anket overskjønnet, og saken ble sendt nedover i rettssystemet igjen. Også i denne runden mener grunneierne at lagmannsrettens erstatningsfastsettelse bygger på feil rettsanvendelse.

– Dette er en omkamp om naturhestekraftprinsippet som erstatningsform ved ekspropriasjon, sier Tveit.
– Vi mener jo at det er naturlig at grunneierne skal få dekket hele sitt framtidige inntektstap ved at de ikke får bygget ut fall de ellers kunne bygget ut.