Ber NVE om standard for innmatingskostnader

Småkraftforeninga ber i et brev NVE om å ta initiativ til utarbeidelse av en felles standard for fakturering av innmatingskostnader i nettet. – Innmatingstariffene og rutinene er så forskjellige fra nettselskap til nettselskap at dette må ryddes opp i, sier daglig leder Knut Olav Tveit. Innmatingskostnader kan utgjøre så mye som 25 % av kostnadene ved drift av et småkraftverk, og da er det et problem at vi mangler forutsigbarhet og sammenheng. Foreningas medlemmer forteller om varierende kvalitet på faktureringsrutinene fra nettselskapene, og faktureringshyppighet som varierer mellom alt fra månedlig til en gang per år. I tillegg kan fakturaene være vanskelig å lese og forstå.
– Dette er et reelt problem for våre medlemmer, og det bør være enkelt å løse, sier daglig leder i foreninga, Knut Olav Tveit.
– Vi vil ha fakturaer som er korrekte, lesbare og kommer til rett tid. Det bør de ulike aktørene kunne bli enige om.

Foreninga sendte denne uken et brev til NVE der vi ba etaten om å ta initiativ til utarbeidelse av en felles, nasjonal, standard for fakturering av innmatingskostnader i nettet.