Elsertkamp skaper håp

Kampen mot regjeringens løftebrudd i spørsmålet om hvilke småkraftverk som skal få rett til elsertifikater fortsetter å engasjere. I dag forteller Haugesunds Avis, under overskriften «Håp om millionstøtte», om situasjonen til Dagfinn Birkeland i Sauda. – I fjor gikk vi 1,4 millioner kroner i minus på kraftproduksjonen. Vi ble nødt til å tilføre mer penger og belåne gårdsbruket, sier Dagfinn Birkeland til avisen.- Sertifikater blir for mange småkraftverk forskjellen på minus istedenfor pluss, fortsetter han.

Birkeland er en av de største eierne i Mosbakka Kraft, som er et av kraftverkene som ble rammet av regjeringens løftebrudd i 2009, da det ble avgjort at kraftverk mellom 1 MW og 10 MW som er bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 ikke skulle få rett til elsertifikater, selv om dette hadde vært et uttalt løfte i flere år. Etter press fra blant annet Småkraftforeninga har nå opposisjonen tatt opp dette løftebruddet, og de fire opposisjonspartiene på borgerlig side leverte i forrige uke inn et Dokument 8-forslag der de krever at også disse kraftverkene får ta del i ordningen.

– Jeg har ingen tro på at regjeringspartiene snur, sier Dagfinn Birkeland til Haugesunds Avis.
– Men dersom det blir regjeringsskifte til høsten, så har opposisjonspartiene bundet seg til masta. Da kan de ikke gå inn i regjering uten å gripe tak i dette. Selv om de ikke klarer å få oss inn i elsertifikatmarkedet, så føler jeg at opposisjonspartiene forplikter seg til en kompensasjonsordning, dersom de havner i regjering etter høstens valg, sier han.

Kraftpionerene taper

Denne saken har vakt engasjement, og i Haugesunds Avis er også Høyrepolitikeren Arve Kambe svært tydelig.
– De som tok risiko og hjalp til med å snu kraftunderskuddet, er de som taper, mens de som satt på gjerdet, tjener på dette, slår Kambe fast.
– Et samlet storting sa at de som ikke ventet med utbyggingen skulle få sertifikater, men likevel fikk de ikke.

Kambe er også tydelig på at dette er en sak som kommer til å bli tatt på alvor også etter valget, hvis det blir borgerlig flertall.
– Siden vi alt har blitt enige bør vi raskt etter valget kunne få på plass en kompensasjonsordning dersom regjeringspartiene ikke snur nå, sier han til avisen.

Det er ikke bare Høyre som er i mediene i denne saken i dag. I et innlegg i Drammens Tidende kommer KrF-politiker Trond Johansen, som selv har vært involvert i to småkraftutbygginger, med kritikk av regjeringen. Han skriver blant annet:

160 småkrafteiere er ekskludert fra støtteordningen gjennom grønne sertifikater. De bygde dessverre ut «for tidlig», mener de rødgrønne. Regjeringen satte plutselig en absolutt dato for hvem som skulle få være med i ordningen. Slagordet «alle skal med» handler om de som passer inn i regjeringens ramme.
<…>
Undertegnede har vært engasjert i to utbygginger av småkraftverk som begge ser ut til å bli rammet. For ett av selskapene vurderer nå grunneierne salg av kraftverket. Satsingen var en investering grunneierne hadde håpet kunne styrke livsgrunnlaget for gårdsbruket deres. Som politiker oppleves det meningsfylt å bidra i denne prosessen. Gjennom innspill og oppfølging i eget parti, har dette nå blitt fremmet som forslag til endringer i gjeldende regelverk. Siden alle fire opposisjonspartiene står sammen om at dette skal endres, gleder jeg meg til å følge opp saken etter valget til høsten.

Småkraftforeninga er fornøyd med den entydige støtten vi får i denne saken fra opposisjonspartiene. Vi kommer til å holde presset oppe, for å sikre at det kommer på plass en rettferdig ordning som kan rette opp den gamle uretten.