Foreninga i Høyesterett

Småkraftforeninga møtte nylig igjen som partshjelp i Høyesterett i Øvre Otra-saken som gjelder erstatning ved ekspropriasjon av fallretter. Foreninga er engasjert sammen med fem grunneiere som krever erstatning ut fra markedspris, noe motparten Otra Kraft DA og Energi Norge motsetter seg. Fra foreningas side møtte advokat Odd Walther Moi i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og daglig leder Knut Olav Tveit som fulgte rettsforhandlingene fra tilhørerbenken.
– Dette er en prinsipiell sak med vidtrekkende konsekvenser. Stridens kjerne er om grunneiere har krav på erstatning ut fra markedsverdien på kraften et prosjekt kan levere eller om man skal beregne ut fra den såkalte naturhestekraft-metoden. Sistnevnte gir ikke grunneiere full erstatning for de verdiene den eksproprierende part krever tilgang til og er dermed ikke noe fullgodt alternativ, sier Tveit som legger til at saken i dette tilfellet primært dreide seg om fall som ikke er separat utbyggbare – enten av konsesjons- eller lønnsomhetshensyn.

I følge Tveit vil en praksis med lave erstatninger gjøre det altfor lett for de store kraftselskapene å kreve ekspropriasjon i stedet for å finne gode løsninger med falleierene.

– Vi skal huske at grunneierne her må gi fra seg evigvarende verdier. Det skal man ikke ta lett på. På grunneieres hånd kan slike verdier sikre bosetning og livsgrunnlag i distriktene mens de store kraftselskapene ofte legger igjen lite lokalt. Når det gjelder saken i Otra er for eksempel Statkraft langt største eier. Vi mener uansett det beste er at grunneier får bygge ut selv eller inngå i samarbeidsprosjekt der dette er mulig, sier Tveit.

Høyesteretts kjennelse er ventet å foreligge i løpet av noen uker. Dette er andre gang Høyesterett får denne saken til behandling. I 2010 fikk grunneierne medhold i Høyesterett etter å ha anket overskjønnet, og saken ble sendt nedover i rettssystemet igjen. Også i denne runden mener grunneierne at lagmannsrettens erstatningsfastsettelse bygger på feil rettsanvendelse.

Otra Kraft DA har fått konsesjon på utvidelse av magasinverket Brokke Kraftverk (1462 GWh). De må dermed ekspropriere og erstatte fallrettigheter til en rekke berørte grunneiere. Utvidelsen gjelder vassdrag i områdene Besteland og Bjørnarå i Setesdal.

Saken har versert lenge i rettsaparatet og dette er andre gang Høyesterett får den til behandling. I 2010 fikk grunneierne medhold i Høyesterett etter å ha anket overskjønnet, og saken ble sendt nedover i rettssystemet igjen. Også i den runden mener grunneierne at lagmannsrettens erstatningsfastsettelse bygger på feil rettsanvendelse.