Markedskommentar uke 17

Mildere og våtere vær gav en rask start på årets vårløsning. Forrige uke så vi et markant prisfall. Dette skyldes både lavere forbruk som følge av økt temperatur, i tillegg til økt tilsig og snøsmelting. Ukespris for uke 16 ble 321,98 NOK/MWh. Ned 74,99 NOK/MWh fra uken før. Værvarslene fremover ser imidlertid ut til å tørke opp igjen og inneholder temperaturer 2-3 grader under normalen. Det vil nok begrense tilsiget mange steder og vi kan nok forvente oss noe høyere spotpriser igjen. Samtidig ser vi økende tysk solkraft, dette bidrar til prispress i det tyske kraftmarkedet og påvirker også det nordiske kraftmarkedet. Videre ser vi svakere brenselspriser, med oljepris under 100$/fat.
Avstemning i EU parlamentet tirsdag i forrige uke og nei til tilbakeholdelse av 9 mill CO2 kvoter sendte CO2 prisen under 3€/t og bidro også til prisfallet på den nordiske kraftbørsen.

Hydrobalansen er fortsatt svak, siste prognose på -19,9TWh, og bidrar til å begrense mulig prisnedgang. Med unntak av Troms og Finnmark er det stort sett mindre snø enn normalt de fleste steder. For Norge sett under ett er det mellom 30-35 % mindre snø enn normalt.

Prisutsiktene fremover vil preges av videre utvikling i været, hvordan vårløsningen forløper, samt utvikling i hydrobalansen. Brenselsprisene og tyske kraftmarkedspriser ser foreløpig ut til å påvirke på nedsiden.

Utstedte elsertifikater for mars måned ble offentliggjort 15. april og viste ca. 100 000 flere elsertifikater enn forventet. Det har vært et kraftig prisfall i elsertifikatmarkedet så langt i april, og foreløpig ser prisnedgangen ut til å fortsette ettersom selgerne er i flertall. Spot har vært omsatt like under 180 NOK, og var sist omsatt på ca 181 NOK.