Solvik Olsen og Lysbakken i elsertkrangel

Da FrPs Ketil Solvik Olsen og SV-leder Audun Lysbakken møttes til debatt om fornybar energi på Fornybarkonferansen i Bergen, så ble en forlengelse av elsertifikatordningen et av temaene de to kranglet om, melder Europower. Ketil Solvik Olsen, tidligere energipolitisk talsmann i FrP, sa i debatten at noe av det første hans parti vil gjøre hvis de kommer i posisjon, er å endre reglene slik at reglene for grønne sertifikater blir likt i Norge og Sverige, rapporterer Europower.
– I Sverige er ikke 31. desember 2020 en absolutt dato for å kunne selge sertifikater, slik må det bli her i Norge også, sa Solvik Olsen, som mente at regjeringen har ført en svak fornybarpolitikk.
– Dere har snakket om fornybar energi i evig tid, men det blir for lite av det. Det er fordi dere ikke blir enige internt, sa FrP-politikeren.

Audun Lysbakken svarte med å gå til angrep på FrPs fornybarpolitikk, som han mener ikke henger på greip.

– Man kan bli lett schizofren av å diskutere klimaspørsmål og fornybar politikk med Frp. Her høres det faktisk ut som om Solvik-Olsen er opptatt av fornybar energi, men treffer jeg på noen andre fra Frp så hevder de at CO2 er en konspirasjon sosialismen har funnet på. Det er umulig å få svar på hva de egentlig mener, sa Lysbakken, i følge Europower. Han ville ikke svare konkret på kravet om en forlengelse av elsertifikatordningen.

Viktig sak for foreninga

Småkraftforeninga er glade for at utformingen av elsertifikatordningen igjen er oppe til debatt. For oss er det viktig å sikre at det er mulig å få så mange produsenter som mulig inn i ordningen, på en så samfunnsøkonomisk sunn og bærekraftig måte som mulig.

Å følge den svenske modellen virker som en god løsning, ved at kraftverk som er i produksjon også etter den famøse datoen 31.12.2020 får ta del. Da må det gjøres som over kjølen, der retten til elsertifikater forkortes med ett år for hvert år med produksjon etter 2020. Foreninga er av den oppfatning at dette er fullt mulig å få til i Norge.

Problemet med 2020 er at den relativt korte fristen skaper et for stort trykk på næringen. Vi vet at konsesjonskøen er enorm hos NVE, og mange utbyggere vil ha problemer med å komme i produksjon innen fristen. Vi er heller ikke trygge på at nettselskapene er klare for en byggetopp i 2020.

I tillegg ser vi allerede at utbygningskostnadene stiger, og hvis prisøkningen spiser opp gevinsten ved elsertifikatene, så er vi like langt. Risikoen heller også kaldt vann i årene på finansieringsselskapene, som vil sette høye krav til egenkapital i årene 2017-2019.

Foreninga kommer til å følge denne saken videre, og vil kjempe for å utvide ordningen, i tråd med den svenske løsningen.