Markedskommentar uke 18

Værvarslene for inneværende uke viser en nedbørsrik start, men med temperaturer under normalen. Fra neste uke av ser det ut til at det blir tørrere enn normalen, men samtidig mildere enn normalen. Gjeldende månedsvarsel indikerer en tørrere og kjøligere mai måned enn normalen. Det knyttes imidlertid usikkerhet til disse varslene. Hvor mye nedbør som faktisk blir levert fremover og temperatur for snøsmelting vil være av avgjørende betydning for videre prisutvikling.
Systempris for uke 17 ble 299,04 NOK/MWh. Ned 48,48 NOK/MWh fra uken i forveien. Neste uke er i skrivende stund omsatt på ca. 273,50 NOK/MWh.

Dagens prognose for hydrobalansen er på -19,4TWh og begrenser mulig prisnedgang på de nærmeste kontraktene. Dersom det blir tørt og kjølig vær videre fremover vil dette føre til en mer presset ressurssituasjon. I så tilfelle vil også uttak av svensk og finsk kjernekraft, i april og mai for planlagt årlig vedlikehold, muligens ha innvirkning på prisene den nærmeste tiden.

Prisene i elsertifikatmarkedet fortsetter å svekkes. Salgssiden er fortsatt i overtall og vi ser stadig lavere priser.

Elsertifikatprisene er nå på nivå med oktober i fjor. Spot sist omsatt på ca 168 NOK pr elsertifikat.