Vil ha bort elsertgebyr for de minste

Norsk Solenergiforening mener at gebyrene for å bli med i elsertifikatordningen utelukker de minste produsentene. Nå vil de kopiere den svenske ordningen, skriver Nationen. – Etableringsgebyret utelukker solprodusenter fra hele sertifikatordningen, sier Åse Lekang Sørensen i Norsk Solenergiforening til Nationen.
Hun peker på at det er stor forskjell på praksisen rundt gebyrer i de to deltagerlandene i det felles elsertifikatmarkedet. I Sverige subsidierer staten ordningen, mens norske produsenter må betale et gebyr på minst 15.000 kroner for å bli med.

– Det skaper i praksis et skille mellom de som er store og de som er små, sier Sørensen.

– Er et problem

Det er ikke bare solenergiprodusentene som har opplevd gebyret som problematisk, selv om det selvsagt føles ekstra unødvendig for et hus med solceller på taket der de bor å betale 15.000 kroner for å delta i en ordning som skal gjøre det mulig å få gjennomført tiltakene Norge har forpliktet seg til gjennom fornybardirektivet. Også de minste vannkraftverkene har vært misfornøyd.

– Det var en seier for oss i Småkraftforeninga når vi fikk gjennomslag for vårt krav om differensiering i gebyrene, sier daglig leder Knut Olav Tveit.

Foreninga har lenge vært tydelig på at gebyret på 30.000 kroner var et hinder for at de aller minste kraftverkene kunne realisere noen gevinst i elsertifikatmarkedet. Mange mikroprodusenter så seg ikke tjent med å engang søke om godkjenning. Dette gjaldt selvsagt også muligheten for å realisere andre småskala prosjekter innen sol og vind.

– Heldigvis opplevde vi at NVE var villige til å lytte til oss når det gjalt størrelsen på gebyrene for mindre installasjoner, og satte det ned til 15.000 for kraftverk under 100 kW, sier Tveit.
– Samtidig er det fremdeles et problem for de aller minste, og vi støtter Solenergiforeningens krav om tilpasning til svenske regler.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog