Norge – Sverige (1-8)

Sverige ga grønne sertifikater til åtte ganger så mye ny kraftutbygging som Norge i fjor. Dermed stikker søta bror også av med det meste av pengene. Ifølge Aftenposten betalte Nordmenn 550 millioner kroner ekstra over strømregningen for å subsidiere fornybar kraftproduksjon i fjor. Det meste av dette gikk til kraftutbygging i Sverige som har felles sertifikatmarked med Norge.
— Sverige har hatt en nasjonal sertifikatordning i mange år. I Norge var dette nytt fra 2012. Vi venter at omfanget av godkjente kraftprosjekter i Norge vil øke i årene som kommer, sier statssekretær Ane Kismul i Olje- og energidepartementet.

Kismul er ikke redd for at det blir Norge som betaler for utbygging i Sverige, men deler heller ikke ut noen garantier for at Norge får sin andel

— Kraftbransjen må kjenne sin besøkelsestid og realisere godkjente prosjekter, sier hun.

Det er i dag lang kø av ikke-behandlede søknader om utbygging av fornybare småkraftverk under sertifikatordningen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les mer i vedlagte lenke til en NTB sak i Nationen.