Marknadskommentar veke 19

Vi er inne i ei veke med temperaturar og nedbør over normalen. Hydrobalansen betrar seg som følgje av meir nedbør og snøsmelting på grunn av høgare temperaturar. Dette held spotprisen nede og resten av marknaden følgjer med. Mai månad har mange fridagar og dette gjev seg utslag i lågare forbruk som også er med på å halde prisnivået nede. Fridagane syner seg også i kraftmarknaden der det er låg aktivitet og liten omsetnad.
Systemprisen for veke 18 heldt seg om lag på same nivå som veka før, 300,06 NOK/MWh. NO4 var lågast med 292,82 NOK/MWh, medan NO1 låg godt over systemprisen på 323,55 NOK/MWh. Neste veke blei i går omsett til 253,41 NOK/MWh.

Prisane på elsertifikat er framleis på veg nedover og vert no omsett for om lag 166 NOK pr elsertifikat.