34 fikk ja – 864 fortsatt i konsesjonskø

Det ble gitt konsesjon til 34 nye små vannkraftverk i første kvartal i år mens åtte fikk avslag. Bak dem står det 729 rene konsesjonssaker i kø for behandling hos Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE offentligjorde nylig sin «selvangivelse» for saksbehandling av søknader om ny kraftproduksjon i første kvartal 2013. I løpet av årets tre første måneder ble det samlet gitt tillatelse til prosjekter med en samlet forventet årsproduksjon på om lag 0,5 TWh. Brorparten av dette er vannkraftprosjekter, mens ett vindkraftverk fikk endelig konsesjon etter klagebehandling i OED.

– Vi tviler ikke på at NVE gjør så godt de kan, men det er samtidig klart at trykket på å redusere konsesjonskøene må opprettholdes. Jeg minner i den sammenheng om at skjæringspunktet for å få grønne sertifikater går i 2020. Med lang saksbehandlingstid blir det ikke mer enn tiden og veien dersom alle skal komme i mål. Bildet forsterkes av at det mange steder er problemer med nettilgang og tilgang på gode leverandører opp mot at så mye skal bygges på en gang frem mot 2020, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

Total er det 864 sakene som nå står i kø, men NVE presiserer at det blant disse også finnes klagesaker, konsesjonspliktsaker og saker som ligger i departementet til vurdering. Av rene konsesjonssaker har man nå 729 til behandling.

Les oversikten over Olje- og energidepartementets og NVEs vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon i første kvartal på vedlagte lenke.