Fordelsavtale med NEAS for medlemmer

Medlemmer av Småkraftforeninga har gjennom en fordelsavtale med Nordmøre energiverk AS(NEAS) tilgang på gunstig omsetning av kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Det praktiske tar handelsavdelingen i NEAS (bildet) seg av.

De som ønsker å benytte seg av avtalen med NEAS kan kontakte Turid Sevaldsen på turids@neas.mr.no eller tlf 71 56 55 58. Turid ser du til venstre i midten på bildet sammen med resten av laget hos NEAS.

Se vedlagte lenke for mer informasjon om medlemsavtalen.

NEAS er en sammenslutning av tidligere Nordmøre Interkommunale Kraftlag, Aure og Stemshaug Kraftlag, Averøya Kraftlag, Freiøya Kraftlag, Kristiansund Elektrisitetsverk, Smøla Kraftlag, Tingvoll kommunale Kraftlag og Tustna Kraftlag.

Selskapet omfatter eierkommunene Aure, Averøy, Frei , Kristiansund, Smøla og Tingvoll. TrønderEnergi AS kom inn på eiersiden i 2001. Selskapet har hovedkontor i Kristiansund N.