Markedskommentar for Uke 20

Den hydrologiske balansen er fortsatt i bedring mens sertifikatprisene fortsetter ned. Les markedskommentaren for Uke 20 her. Ukens markedsrapport er forfattet av Borgny Hatlestad Tveekrem som leder Handelsavdelingen hos Småkraftforeningas samarbeidspartner NEAS. Her er hennes faglige blikk på uken:
“Vårsmeltinga er i full gang og hydrobalansen har forbetra seg endå meir, samanlikna med forrige vekesrapport. Dei neste dagane er det meldt temperaturar godt over normalen og også ein del meir nedbør enn normalt. Siste 4-vekersvarsel viser også temperaturar og nedbør litt over normalen framover, men meir moderat i enden av perioden enn den første veka. Dette set press på prisane og vi forventar ein nedgang framover.

Systemprisen for veke 19 heldt seg om lag på same nivå som veka før, 300,06 NOK/MWh. NO4 var lågast med 292,82 NOK/MWh, medan NO1 låg godt over systemprisen på 323,55 NOK/MWh. Neste veke blei i går omsett til 253,41 NOK/MWh.

Prisane på elsertifikat er framleis på veg nedover og vert no omsett for om lag 158 NOK pr elsertifikat. Det har vore svært liten handel med elsertifikat den siste tida.”