Borten Moe avviser småkraftgründere

Det rødgrønne regjeringsflertallet stemte tirsdag ned forslaget fra opposisjonen om inkludere småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater. Olje- og energiminister Ola Borten Moe tok ingen selvkritikk i saken som mange mener er et gedigent løftebrudd fra regjeringens side. Flere regjeringer garanterte at småkraftverk bygd mellom 2004 og 2009 skulle få inntekter fra såkalte grønne sertifikater i tillegg til kraftprisen, men etter at de rødgrønne ombestemte seg ble det ikke noe av dette. I dag sliter mange av de 160-170 kraftverkene som ble rammet tungt økonomisk. Mange av de rammede er bønder og grunneiere som ønsket å gi gårdsdriften enda et ben å stå på.
Opposisjonen mener politikerne har et moralsk ansvar for å rydde opp i saken. Derfor foreslo representantene Bjørn Lødemel (H), Borghild Tenden (V), Henning Skumsvoll (FrP), Ketil Solvik-Olsen (FrP), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Siri A. Meling (H) og Trine Skei Grande (V) at kraftverkene likevel skulle innlemmes i ordningen. Regjeringen og olje- og energiminister Ola Borten Moe gikk mot dette og med flertallet på Stortinget i ryggen fikk senterpartistatsråden det som han ville (se grafikk med avstemningsresultat). Han avviser løftebrudd og mener markedet er best tjent med ro rundt saken.

– Dette var som forventet, men likevel skuffende. Mer positivt er det at opposisjonen viser så sterk vilje at det er håp om at resultatet kan bli et annet etter et eventuelt regjeringsskifte, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga som er dypt bekymret for fremtiden til de kraftverkene som nå sliter med å få endene til å møtes.

Nationen hadde tirsdag en sak om at småkraftgründere i Kvinesdal som ikke fikk grønne sertifikater, solgte kraftverket sitt til tyske kapitalinteresser på grunn av dårlig økonomi. Flere av representantene tok opp dette med statsråd Borten Moe, men fikk ikke gehør for at dette kan være en uheldig utvikling.

– Jeg sover godt om natta, selv om utenlandske selskap og eiere investerer i de kraftproduksjonsmulighetene som loven åpner for i Norge, enten det skulle være vindkraft, biokraft og fjernvarme eller småkraft-, mikro- og minikraftverk, sa Ola Borten Moe i Stortinget.

Flere småkrafteiere fulgte dagens debatt fra galleriet i Stortinget. Etter debatten møttes de sammen med ledelsen i Småkraftforeninga på Bondeheimen i Oslo for å diskutere det videre arbeidet i saken.

Stortingets omtale av saken finnes på vedlagte lenke.