Småkraft solgt til tyskere etter sertfikattrøbbel

Et kraftverk i Kvinesdal er solgt til Tyskland etter at eierne ikke fikk grønne sertifikater slik de var lovet av flere regjeringer. I dag debatteres sertifikatsaken i Stortinget. Det er Nationen som i et bredt anlagt oppslag i dag forteller historien om Hisvatn Kraftverk i Kvinesdal som nylig ble solgt til tre tyske industrifamilier. De norske grunneierne som sto bak byggingen av småkraftverket våget ikke å beholde det på grunn av dårlig økonomi,men bekrefter at situasjonen hadde vært en annen om de hadde hatt inntektene fra grønne sertifikater.
160-170 norske kraftverk er i samme situasjon som Hisvatn. Da eierne tok investeringsbeslutningen trodde de at de skulle få grønne sertifikater. Etter at den rødgrønne regjeringen ombestemte seg må de klare seg uten. Det vil i dag si 80 prosent lavere inntekter pr Kwh enn forventet.

– Økonomisk balanserer mange nå på kanten av stupet. Det er grunn til å forvente flere salg og konkurser i tiden som kommer.Kjøperne blir de som betaler mest, for eksempel tyskere som ser norsk vannkraft som en trygg havn, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Stortinget behandler i dag et forslag fra opposisjonen om at de rammede verkene likevel skal få grønne sertifikater, men det rødgrønne regjeringsflertallet har varslet at de vil stemme forslaget ned. Det er likevel ventet frisk debatt i Stortinget i dag.

Møtet i Stortinget er åpent for publikum og begynner klokken 1200. Sertifikatsaken er nummer tre på agendaen.

Les deler av saken i Nationen på vedlagte lenke.