– Urovekkende om norsk eierskap fra Borten Moe

Ola Borten Moe regner ikke småkraften som norsk “arvesølv” på linje med store vannkraftverk. Derfor er det greit at mindre kraftverk selges ut av landet til høystbydende. – Merkelig og og urovekkende fra en senterpartistatsråd, mener Småkraftforeninga. Da den såkalte sertifikatsaken ble behandlet i Stortinget tidligere denne uken ga den sentrale senterpartipolitikeren uttrykk for at han sov god om natten selv om norske småkraftverk ble solgt ut av landet. Det fikk både vannkraftfolk på galleriet og opposisjonspolitikere i salen til å sperre ørene opp.
– Jeg tror mange som var til stede reagerte med undring på hvor uproblematisk han så på salg av norsk vannkraft ut av landet. I Småkraftforeninga har vi tro på norsk eierskap til den fornybare vannkraften. Det trodde vi Senterpartiet også hadde. Dette særlig fordi mange småkraftverk eies av bønder og grunneiere som bruker vannkraften til å sikre bosetning og lokal næringsutvikling, sier daglig elder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

I dagens utgave Nationen (se lenke) gjentar olje- og energiministeren sitt syn.

— Jeg sover godt om natta selv om utenlandske selskap og eiere investerer i de kraftproduksjonsmulighetene som loven åpner for i Norge. Det vesentlige er at vi tar vare på hoveddelen av det norske arvesølvet for framtiden, sier Borten Moe.

Med dette åpner Borten Moe for salg av drøye 8 TWh vannkraftproduksjon ut av Norge. “Om utenlandske investorer kjøper opp det norske småkraftmarkedet, blir de dermed en betydelig aktør”, skriver Nationen som tidligere denne uken avdekket at det første småkraftverket allerede er solgt til tyskere.
– Konsekvensene av Borten Moes politikk kan bli store. Vi vet allerede at mange sliter med dårlig økonomi fordi de ikke fikk grønne sertifikater som lovet fra regjeringen. Her kan mange bli tvunget til å selge til høystbydende. Det bekymrer meg, sier Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.