Småkraftverk må ikke ha egne fagansatte

Kraftverk med installert effekt under 10 Megawatt trenger ikke å ha egne ansatte i selskapet med fagkompetanse på drifting av kraftverk, men kan leie dette fra andre. Det er NVE som melder dette i forbindelse med at kompetanseforskriften etter energiloven snart trer i kraft. Spørsmålet om egenbemanning ved små vannkraftverk er nå altså endelig avklart etter at det har hersket en del usikkerhet rundt dette. Fra nå av blir det slik at det holder å leie inn kompetanse – for eksempel ved at flere småkraftverk går sammen om finne en driftsvansvarlig man kan dele på.
Denne nye bestemmelsen finnes i kompetanseforskriften etter energiloven som trer i kraft for samtlige anleggs- og områdekonsesjonærer fra 1.7.2013. Forskriften regulerer primært nettselskaper, men i § 4 stilles krav til egenkompetanse også for kraftproduksjonsanlegg.

Les mer på NVEs nettsider – se vedlagte lenke.