Her er medlemsadvokaten

Småkraftforeningas medlemmer har avtale om gratis konsultasjon og rabatterte timepriser med advokat Øyvind Kraft i advokatfirmaet Wahl Larsen.

Øyvind heter ikke bare Kraft – han har også krafterfaring fra en rekke områder som er relevante for våre medlemmer.

Medlemsadvokaten har spesialkompetanse innen vassdrags- og energirett, ekspropriasjon og skjønn, kraftutbygging, småkraft, vindkraft, elektriske anlegg, konsesjon, fast eiendoms rettsforhold og rettsforhold knyttet til fysikalsk virksomhet.

Øyvind Kraft har møterett for Høyesterett, og prosederer saker for alle rettsinstanser.

Kontaktdetaljer og mer informasjon om Øyvind finnes på vedlagte lenke.