Overrasker på oppsiden – markedet Uke 22

Krafthandler Annette Svoren hos NEAS forteller at prisene er overraskende høye på tross av mye vann og høy produksjon. Her får du hennes markedskommentar for uke 22:

“Systemprisene har overrasket på oppsiden til tross for mye nedbør og høy produksjon. Systemprisen for uke 22 ble 276,01 NOK/MWh. Områdepris for NO3 var på 278,29 NOK/MWh, mens de øvrige prisområder var under systemprisen.
Systemprisen for mai måned ble 278,88 NOK/MWh, relativt høyt med tanke på flom og betydelig mer nedbør enn normalt. Redusert ytelse fra Nordisk kjernekraftverk grunnet årlige revisjoner samt til tider lavere vindkraftproduksjon på kontinentet har vært medvirkende årsaker til dette.
Svak hydrobalanse gir motstand til prisnedgang på de nærmeste kontraktene på den nordiske kraftbørsen, samtidig som svakere brenselspriser gir motsatt signaler til kontraktene lengre ut på kurven. Videre værprognoser vil være styrende for prisutviklingen på de nærmeste kontraktene, samt bedring i hydrobalansen vil være styrende både på kort og noe lengre sikt.

Vi var vitne til en solid prisnedgang i elsertifikatmarkedet i uke 21, dette fikk flere kjøpere til å melde sin interesse og vi så en økning i handelsvolum. Med flere kjøpere på banen løftet prisene seg noe igjen i starten av uke 22, men så ble det meget stille i elsertifikatmarkedet. Spot er sist omsatt på ca 143 NOK. “