Nationen: Mørkt for småkraftverk

Nationen bruker onsdag nesten hele førstesiden på et oppslag om de økonomiske problemene til småkraftverk som var lovet inntekter fra grønne sertifikater – men som ikke fikk dem fordi den rødgrønne regjeringen ombestemte seg.

Natioen illustrerer saken med en slukket lyspære. Under tittelen “Mørkt for Småkraftverk” oppsummerer avisen situasjonen for de hardest rammede:

– 15 er teknisk konkurs
– 24 går med underskudd
– 32 drives på dugnad

Til sammen er 160-170 kraftverk – som skulle vært med- i dag utenfor sertifikatordningen. Mange sliter tungt økonomisk og etter hvert som de lave kraftprisene slår inn i regnskapene er det forventet at langt flere vil få problemer med å betale regningene, ifølge Småkraftforeninga.

Opposisjonen på Stortinget foreslo nylig å innlemme de aktuelle kraftverkene i sertifikatordningen, men ble nedstemt av det rødgrønne flertallet som støtter olje- og energiminister og senterpartitopp Ole Borten Moe. Han ønsker fortsatt å hode verkene utenfor.

Nationen skriver følgende om disse verkene: “Eierne, som ikke har penger til å drive videre, står mellom valget å selge eller gå den tunge veien til skifteretten.” Videre trekker avisen frem at flere verk i den senere tid er solgt til utlandet – noe som bekreftes av SR-bank som er eksponert med 300 millioner krone i utlån til småkraft i Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Foreløpig klarer de fleste kundene der å betjene gjelden selv om det butter i mot for noen.

— Ja, stort sett, men noen av våre kunder har stram likvidet, medgir regiondirektør Erik Throndsen som følger situasjonen tett.

Les mer på vedlagte lenke.