Ned over hele linja

For øyeblikket går alt bare en vei: Nedover! Ukens markedskommentar er igjen signert Annette Svoren hos vår samarbeidspartner NEAS.

Her følger markedskommentar uke 24 :

Hydrobalansen viser en betydelig forbedring, dagens prognose er på -7,5 TWh. Gjeldende værvarsel ser ut til å inneholde godt over normalen med nedbør og ytterligere forbedring av hydrobalansen kan forventes.
Vi har denne uken sett en solid prisnedgang for samtlige kontrakter i det nordiske kraftmarkedet. Selv presset på spotprisen har avtatt noe. Lav overføringskapasitet mellom Tyskland og Danmark, lav vindkraftproduksjon og lav kjernekraftproduksjon bidro til sterke spotpriser i starten av denne uken. Men, økt vindkraftproduksjon på kontinentet kombinert med økt ytelse fra de nordiske kjernekraftanlegg som har returnert fra årlig revisjon har bidratt til å dempe presset på spotprisen. Vi ser at kommende uke i skrivende stund prises til ca 232,26 NOK/MWh.

Referansemarkedene rundt oss gir signaler til prisnedgang. Stadig svakere kullpris og svakere tyske kraftpriser gir signaler til prisnedgang også for det nordiske kraftmarkedet.
Dersom det fortsatt blir mildt og vått vær fremover, og hydrobalansen viser ytterligere bedring, så tror vi det fortsatt er rom for videre prisnedgang. Oppdatert 4 ukers værvarsel gir imidlertid signaler om høytrykksaktivitet fra starten av juli måned, men det gjenstår å se.

Elsertifikatmarkedet viser svak prisoppgang. Spot kontrakt sist omsatt på ca 161 NOK/MWh. Mens den pliktige siden av elsertifikatmarkedet har forholdt seg relativt rolig etter annullering i april i år, ser den nå ut til å ha entret markedet i større grad og “gjør opp status” før sommerferien starter. Ny utstedelse av elsertifikater, for produksjon i mai måned, finner sted på mandag 17.6.