Etterlyser utenlandslinjer og mer fornybart hjemme

Norge kan få et formidabelt kraftoverskudd i 2020 på grunn av to EU-direktiver som pålegger oss både å produsere mer og spare strøm samtidig. Småkraftforeninga etterlyser nå økt overføringskapasitet til utlandet og raskere overgang til fornybar energibruk her hjemme – for eksempel i transportsektoren.

Under tittelen “Norge må kvitte seg med mer strøm” omtaler Aftenposten i dag en rapport fra SSB som tar for seg effekten av de to EU-direktivene og skriver følgende om hva konsekvensen blir:

“Økt produksjon og mer enøk vil sammen gi et overskudd på 22-34 TWh i 2020, gitt uendrede kraftpriser. All denne strømmen må Norge bli kvitt.” Den økte produksjonen vil i stor grad komme fra småkraft, mens det fortsatt skal herske usikkerhet om hvorvidt EUs pålegg om omfattende ENØK-tiltak blir tatt inn i EØS-avtalen.

Slik Aftenposten ser det kan kraftoverskuddet i 2020 brukes i Norge ved at kraftprisene faller kraftig eller det kan eksporteres til utlandet. Alternativt kan begge deler skje samtidig.

– Dette bare understreker at det er viktig å få fart på utbyggingen av linjekapasitet til utlandet samt innenlandslinjer for å få kraften ut fra produksjonsstedet. Dette kan gi Norge kjærkomne, fornybare eksportinntekter i en tid hvor vi mer enn aner at oljeeventyret før eller siden vil ta slutt, sier daglig leder Knut Olav Tveit, i Småkraftforeninga.

– Kraftoverskuddet kan også anvendes på hjemmebare ved å sette fortgang i overgangen til det fossilfrie samfunn. For eksempel gjelder dette elektrifiseringen av all transport. Her tror jeg ikke minst hydrogenproduksjon til bruk i brenselcelledrevne elbiler kan bli veldig interessant, sier han.