Prisene i taket for småkraftforsikring

Mange småkraftprodusenter opplever nå kostnadssjokk på forsikring. Ifølge magasinet Energi kan det ofte dreie seg om en dobling av årspremien. Småkraftforeninga jobber nå med en medlemsforsikring får å få ned kostnadene

Energi (faksimile) har blant annet snakket med bonde, regnskapsfører, småkrafteier og medlem av Småkraftforeninga Botolv Bråtalien i Ål kommune i Hallingdal.
– Premien har økt fra 35 000 kroner til 66 000 kroner. Det merkes, sier Bråtalien til Energi som kan fortelle at mange er i samme situasjon som ham.
Til Energi sier han at det likevel ikke prisøkningen i seg selv som er verst.
– Det verste er at vi ikke får noen rabatt, slik forsikringsselskapet har lovet. Når vi følger retningslinjene med hensyn til investert utstyr og vedlikehold, skulle vi ifølge forsikringsselskapet få rabatt. Det har jeg ikke sett noe til, sier han.
Ifølge Energi er problemet for forsikringsselskapene at at de i en årrekke har tapt penger på forsikringen til kraftselskapene. Det er Gjensidige som er størst på dette området. Der mener de at det var viktig at prisene nå ble satt opp, men forsikrer at mange får rabatt dersom de holder seg til vilkårene.
– Men dette er gjerne bakt inn i prisen allerede. Det er slik at de som ikke oppfyller vilkår og krav, vil få et tillegg i premien. Men de som har en god skadehistorikk, skal vi vurdere å gi rabatt. Det er ikke sikkert vi har klart å følge dette opp godt nok, men det er intensjonen, sier risikoingeniør Per Carsten Jermstad.
Småkraftforeninga har nylig utført et medlemsundersøkelse som viser at det stor interesse for en medlemsforsikring for kraftverk. Foreinga har derfor kontaktet forsikringsmegleren Norwegian Insurance Partner som skal hjelpe til med å sette medlemsforskringen ut på anbud til en hel rekke forsikringsselskap.
– Målet vårt er å skape en konkurransesituasjon som kan skaffe medlemmene et bedre og billigere forskringstilbud. Jo flere medlemmer som deltar i dette jo bedre pris er det håp om å oppnå, sier daglig leder i Småkraftforeninga Knut Olav Tveit som håper å få til en kollektiv løsning, men hvor det forstatt er individuell vurdering av hvert enkelt kraftverk.
– Ulike kraftverk har ulik risikoprofil. I dag opplever vi at dette kanskje ikke reflekteres i prisene i den grad det burde, sier han.
Småkraftforeinga har altså kontaktet en forskringsmegler for å assistanse i arbeidet med en medlemsforsikring. Ifølge Wikipedia er forskringsmegleren en uavhengig og objektiv part som fremforhandler gunstige forsikringsløsninger for forsikringstakere i det åpne forsikringsmarkedet. Blant de tingene en forskringsmegler bidrar med er følgende:
◾Ivaretar forsikringstakerens interesser ovenfor forsikringsselskapet
◾Konkurranseutsetting av kundens forsikringsløsninger
◾Megler avlaster kunden – gjennomfører tilbudsrunder, reforhandler, overvåker markedet
◾Markedskunnskap om det norske og internasjonale forsikringsmarkedet.
Forsikringsmegling er regulert gjennom lov om forsikringsformidling og er underlagt kontroll av Finanstilsynet.
I magasinet Energi nummer 6/2013 kan du lese mer om kostnadssjokket på forsikring.