Det kan snu oppover

Det varsles tørrere vær og dermed kan prisene snu litt oppover. Krafthandler og analytiker Arne Pedersen hos vår samarbeidspartner NEAS har skrevet markedskommentaren for Uke 27: Systemprisene styrket seg gjennom forrige uke. Systempris for uke 26 endte på 246,08 NOK/MWh, opp 18,78 NOK/MWh fra uken i forveien.

Værutsiktene for inneværende uke er tørrere enn normalen, prognosen for hydrobalansen falt tilbake noe fra forrige uke og er nå på -5,7 TWh.
Vi så at markedet reagerte opp i forrige uke på tørrere varsler, og det er forventninger om at prisene vil stige om varslet holder fremover.
Dansk og tysk vindproduksjon er forventet å ligge rundt 20% kapasitet i uken, som er ned fra forrige uke.

Brenselsprisene har kommet noe ned, og nordisk kjernekraft er nå oppe i 87 % av kapasitet.

Den nærmeste uken er priset til ca 247,58 NOK/MWh. August måned prises i skrivende stund på rundt 257,08 NOK/MWh.

Værutsiktene og hydrobalansen er nok fortsatt det som vil gi de sterkeste signalene på retningen videre.

Elsertifikatmarkedet holdt seg relativt stabilt i uke 26, og spotkontrakten ligger nå på 163,44 NOK/MWh. SKMs prognose frem tom august ligger på samme nivå som i dag.