Kabler til utlandet skal redde fornybart

Flere kabler til utlandet! Slik vil Norges to største partier løse problemene den norske fornybarnæringen har med lave priser både på kraft og grønne sertifikater Teknisk Ukeblad (TU) har tatt en runde til de politiske partiene på Stortinget og spurt hva de vil gjøre «for å stoppe milliardnedturen i den norske fornybarnæringen». TU viser til en rapport fra Intpow som anslår at omsetningen har gått ned med åtte millarder på ett år for teknologileverandører og produsenter innen fornybar energi. 

Med fornybarnæringen mener TU her vind, sol og vann med særlig vekt på sol og vind.  De politiske partiene foreslår ulike virkemidler for å få fart i fornybarsatsingen igjen, men for de to store partiene dreier mye seg om å få på plass overføringskabler til utlandet – slik også Det Norske Veritas tar til orde for i denne ferske rapporten.

– Uten utvekslingsmuligheter med Europa vil kraftprisene falle kraftig i Norge og gjøre det meste av investeringene i fornybar energi ulønnsom, sier Svein Flåtten i Høyre.

Også Ingrid Heggø (Ap) i Stortingets Næringskomite vil satse på produksjon av ny fornybar energi og bygge ut kraftnettet både i Norge og mellom Norge og utlandet. 

Teknisk Ukebland har skrevet to saker om dette temaet. Les utspillet fra næringsaktører her. Og tilsvaret fra politikerne om hva de vil gjøre med saken her.