Mange venter fortsatt på konsesjon

NVE ga i andre kvartal konsesjon til 29 nye småkraftverk mens 23 fikk avslag. Selv om NVE i første halvår behandlet flere småkraftsaker enn noen gang tidligere er køen fortsatt lang. Hittil i år har NVE gitt konsesjon til 63 nye småkraftverk med en installert effekt på 125 Megawatt og en midlere årsproduksjon på 390 GWh. Ved utløpet av andre halvår står det 826 småkraftsaker i kø hos det offentlige. 706 av disse er for øyeblikket til behandling i NVE.

– Vi oppfatter at NVE gjør det de kan, men kunne nok ønske oss at køen etter hvert ble kortere. Problemet er at sertifikatmarkedet stenger i 2020 og at en del utbyggere uvegerlig vil få dårlig tid jo nærmere stengning vi kommer, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga. 

Les hele oversikten fra NVE på vedlagte lenke.