Ros til NVE for ny veileder

NVEs nye veileder for hvordan man lager detaljplan for miljø og landskap i forbindelse med kraftutbygging er nå klar. – Her har Ole Per Schei (bildet) og hans kolleger i NVE gjort det enklere for småkraftutbyggerne å komme i mål, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. Schei er forfatteren bak “Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon”, som er det fulle navnet på den nye publikasjonen. Veilederen er en konkret beskrivelse av hva en plan for miljø og landskap skal inneholde. En slik plan må alle som har fått konsesjon for vassdragstiltak utarbeide. Detaljplanen skal være godkjent av NVE før arbeidet med tiltaket blir igangsatt.

– Mange småkraftutbyggere opplever det som komplisert å følge opp alle offentlige krav i forbindelse med oppfyllelse av konsesjonsbetingelsene. Veiledere som dette gjør jobben litt enklere og det skal NVE ha ros for, sier Tveit.

Veilederen kan du laste ned  her.