Sildre på mobilen

NVE har oppgradert sin mobile løsning for hydrologiske sanntidsdata. På nettstedet Sildre finner du vannføring, vannstand, lufttemperatur og vanntemperatur for et utall kartfestede målestasjoner over hele landet.

Ifølge NVE er Sildre er en mobiltilpasset webside som erstattet den gamle løsningen på wap.nve.no.
Sildre gir en oversikt over alle tilgjengelige hydrologiske målestasjoner. Stasjonene kan enten søkes opp, eller du kan lete etter stasjoner i fylkesoversikten. Visningen inneholder viktig stasjonsinformasjon, kartplassering av stasjonen, samt grafer og utlisting av måledata fra stasjonene.

Sildre finner du her.