Usikkert vær gir prisvingninger

Det er sprikende nedbørsvarsler og det kan gi en del svingninger i kraftprisene fremover. Arne Pedersen hos vår samarbeidspartner NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 35:

Systemprisen for uke 34 endte på 286,67kr/MWh, det er en økning på 19,41 kr/MWh fra uken før.

Kraftmarkedet har vært volatilt i sommer, og i stor grad fulgt varslene om tørrere eller våtere vær. I dagens prognoser meldes det om tørrere vær fremover. Hydrobalansen for uke 36 er estimert til -10,3 TWh. Det er imidlertid en del sprikende prognoser for nedbørsmengden i slutten av perioden. Noen antyder 20% mindre nedbør enn normalt, mens andre melder 30% mer nedbør.  Prognosene for nedbøren vil ha betydning for prisingen av kraften utover høsten. I dag antas det at det er mer sannsynlig at vi vil se økende priser fremover.

Prisene på kull og olje har seget oppover i løpet av sommeren. I dag omsettes oljen for 111,17 $/fat.  Kullprisen for neste kvartal ligger på 77,85 $/tonn. Signaler om økt aktivitet i økonomiene til USA, Kina og EU er blant faktorene som har påvirket brenselsprisene opp i det siste. Vi har også sett at prisen på CO2 kvoter har steget noe gjennom sommeren, ligger nå på 4,44 EUR/tonn.

Elsertifikater har også hatt en prisoppgang etter at de i sommermånedene var omsatt til lave priser. Det er fortsatt en stigende trend.  Siste omsatte spotkurs for elsertifikater er på 192 SEK, som i dag tilsvarer ca 176,6 NOK per sertifikat. Marskontraktene omsettes i dag for 195 SEK. Siste tildeling av sertifikater var 15. august.  Det ble tildelt 942.000 sertifikater totalt, hvorav 95.000 ble tildelt til norske produsenter.

Ved starten på handelsdagen i dag gikk prisene opp, men nå er dette snudd til en nedgang. Uke 36 prises i skrivende stund til 284,97 NOK/MWh. Fjerde kvartal 2013 er sist omsatt til 307,91 NOK/MWh. 2014 kontrakten ligger på 282,56 NOK/MWh. Septemberkontrakten er nest mest omsatt hittil i dag, og sist omsetningskurs her var 290,61 NOK/MWh.

Vi forventer fortsatt volatilt marked fremover, og retningen vil styres av nedbørsprognosene.