Svensk gevinst fra norske elsertifikater

Norske forbrukere finansierer utbygging av svensk vindkraft, fastslår fagbladet Energi. Av totalt 21,6 millioner elsertifikater utstedt i 2012, hadde 21,4 millioner sertifikater sin opprinnelse i svenske kraftverk. Kun 200.000 sertifikater kom fra norske anlegg, viser en felles rapport fra NVE og Energimyndigheten. 

En norsk husstand med et forbruk på 20.000 kWh betalte i fjor 140 kroner for elsertifikater.
Når en sa stor andel av elsertifikatene blir utstedt i Sverige, sier det seg selv at det meste av disse pengene havner i Sverige.
– Det er det svenske markedet som dekker etterspørselen. Norge kjøper flere sertifikater enn det som blir produsert her i landet, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE til fagbladet Energi.
Følg saken på www.europower.com