Norge taper i fornybarkampen mot Sverige

Ulike konkurransevilkår kan føre til at Norge taper investeringer på 20-25 milliarder kroner til Sverige, frykter Energi Norge.

 
Utbygging av fornybar kraftproduksjon har så langt under elsertifikatordningen vært syv ganger større i Sverige enn i Norge, ifølge nye tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Ved utgangen av juli 2013 var anlegg med en normalårsproduksjon på 4,7 TWh satt i drift og godkjent gjennom elsertifikatsystemet. Av dette er 4,1 TWh bygget i Sverige og kun 0,6 TWh i Norge, viser rapporten som NVE lag fram tirsdag.
Les mer: http://www.energinorge.no/energiproduksjon/sverige-oeker-fornybarforspranget-article9928-238.html