Rom for elsertifikater til mer småkraft

Regjeringen påstand om at det er umulig å inkludere ytterligere 1,9 TWh med småkraft i den felles norsk-svenske sertifikatordningen, er slettes ikke riktig, viser er notat fra THEMA Consulting Group.

Notatet viser nemlig at elsertifikatordningen kan gjennomføre en småkraftutvidelse i 2015, uten at dette nødvendigvis trenger å skape noen konflikt med Sverige.
– Det er primært et spørsmål om politisk vilje hvorvidt man skal ta inn de utestengte kraftverkene i sertifikatordningen eller ikke. Dette kan løses helt uproblematisk og på en måte som ikke ødelegger markedet for dem som allerede er tildelt sertifikater, påpeker daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Han fremholder at det primært er et spørsmål om politisk vilje hvorvidt man skal ta inn de utestengte kraftverkene i sertifikatordningen eller ikke.
Trodde på løfter
170 norske småkraftverk ble utestengt fra den norsk-svenske elsertifikatordningen, til tross for politiske løfter om at de ville få tilgang til denne inntektsmuligheten. I dag sliter mange av disse utbyggerne med store økonomiske problemer.
Småkraftforeninga har ikke nådd frem overfor den sittende regjeringen med argumentene om at dette både er urimelig og urettferdig overfor disse utbyggerne som gikk opp løypa for resten av småkraftbransjen.
Regjeringen har avvist alle forslag om å endre elsertifikatordningen med henvisning til at avtalen med Sverige ikke åpner for å inkludere småkraft som ble bygget ut i perioden 2004-2009.
Kan rettes opp i 2015
Notatet, som THEMA Consulting Group har utarbeidet for småkraftforeninga, viser at også svenskene vil ha behov for å øke kvoteplikten. Dermed kan en både Sverige og Norge i praksis få løst dette gjennom en teknisk tilpasning, i forbindelse med den planlagte kontrollstasjonen for elsertifikatsystemet i 2015.
– Selv om dette vil påføre norske strømkunder en liten ekstrakostnad gjennom økt kvoteplikt, så er det likevel en rimelig løsning all den tid strømprisene forventes å være lave i lang tid, sier Tveit.
Han påpeker at strømprisene nå er lave blant annet som følge av at elsertifikatene har utløst mye ny strømproduksjon, som igjen har bidratt til å senke prisene.

Les notatet fra THEMA Consulting Group her