Noe ned på våte varsler

Våte nedbørsvarsler fremover tilsier nedgang i kraftprisene, påpeker Arne Pedersen hos vår samarbeidspartner NEAS. Han har skrevet markedskommentaren for uke 37:

Systemprisen i uke 36 hadde et gjennomsnitt på 298,17 NOK/MWh, som var  en økning på 4,16 NOK/MWh fra uken før.
Forrige uke var preget av tørrere varsler, noe som førte til at prisene løftet seg noe. I dag kom det våtere varsler for de kommende 10 dagene.  Hydrobalansen estimeres til -13,2 TWh i uke 38. Mens vi tidligere så store bevegelser ved endring i varslene er markedet relativt uforandret i dag. I noen grad skyldes nok dette at kjernekraftkapasiteten er svekket.  Den er i dag på 50 % kapasitet for Sverige og Finland under ett. Forsinkelser med oppstart av Svenske kjernekraftverk, samt at et finsk anlegg ble stengt ned påvirker markedet i det korte bildet. Brenselsprisene og CO2 prisen har steget jevnt gjennom forrige uke.  Dette gir støtte til økte priser for kontraktene lengre frem i tid.
Elsertifikatmarkedet har fortsatt oppover.  Spotkontrakten ligger nå i intervallet 196 – 199 SEK.  Spot er sist omsatt den 4. september, til 199 SEK. Mars 14-kontrakten er sist omsatt til 201 SEK.  Ny tildeling av sertifikater skjer mandag om en uke.
I skrivende stund ser vi at 4. kvartal 2013 omsettes til 318,40 NOK/MWh.  1. kvartal 2014 omsettes for 335,52 NOK/MWh. Årskontraktene for 2014 og 2015 omsettes for hhv. 294,40 NOK/MWh og 280,00 NOK/MWh.
Det er fortsatt nedbørsvarslene som har mest innvirkning på retningen. Det er også noe usikkerhet knyttet til oppstart av kjernekraftverkene.  Ytterligere forsinkelser vil kunne på virke prisene i det korte bildet.
Med kjernekraften snarlig tilbake og fortsatt våte varsler regner vi med at markedet vil bevege seg noe ned.