Vil gjøre opp for småkraft-sviket

Høyre skal gjøre det godt igjen for dem som føler seg lurt av regjeringas småkraftsatsing, lover partiets stortingskandidat Elin Agdestein overfor Namdalsavisa.

Når Høyre kommer til makta, sier Agdestein at de skal ta opp kampen på nytt, slik at de som investerte i småkraftverk mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 skal få ta del i overgangsordningen for tildeling av elsertifikat.
– Høyre fremmet forslag om at disse måtte innlemmes i overgangsordningen, men ble nedstemt av de rødgrønne, forteller Agdestein til avisa.

Tapsprosjekt
Småkraftforeningas første styreleder, Anders Kiær, er blant dem som fikk sine anlegg ble utstengt fra elsertifikatsystemet.
Sammen med en nabo bygde Kiær i 2008 småkraftverket Litlelva (1,2 MW) med 3,5 GWh i årsproduksjon i Namsskogan. I april 2009 startet han bygging av Veslefallet i Stor-Elvdal.
– Dette anlegget, som har en effekt på 4,8 MW og en årsproduksjon på 15,7 GWh, var vi maksimalt uheldig med timingen på, påpeker Kiær i en kommentar til Småkraftforeninga.
Småkraftverket i Namsskogan har vært et kontinuerlig tapsprosjekt: – Der betaler vi også eiendomsskatt, forteller han.
Anlegget i Stor-Elvdal, som ikke har eiendomsskatt, går akkurat i null.

Mindre til ny aktivitet
– Heldigvis har jeg annen virksomhet som går med overskudd, sier Kiær som likevel innrømmer likevel at tapene på småkraftverkene går ut over andre prosjekter.
– Det reduserer aktiviteten totalt sett. Vi hadde regnet med å få overskudd fra kraftvirksomheten, som kunne settes inn i nye prosjekter. På grunn av tapene blir vi i stedet tvunget til å sette prosjekter på vent, sier han.

Ga dårlig råd
Anders Kiær synes likevel det verste er at andre utbyggere ble rammet som følge av at de fulgte hans råd om å bygge ut. 
– Jeg anbefalte også andre å satse. Det plager meg. At jeg tapte på dette er én ting. Men det jeg synes er mye verre er at andre også tapte stort på å følge mitt råd om å sette i gang utbygging, sier han.