Ingen fare for elsertifikat-kollaps

Sveriges og Norges elsertifikatambisjoner om 26,2 TWh ny fornybar energi kommer til å være oppfylt før 2020, skriver Svenska Dagbladet. – Jeg fatter ikke hvor avisen har fått det fra, sier ekspert.

Den kraftige utbyggingen av vindkraft og biobaserte kraftvarmeverk i Sverige gjør att prisene på elsertifikater kan gå mot null allerede i 2016, konkluderer Svenska Dagbladet i en kommentarartikkel.
– Dette er bare tull. Avisartikkelen er skrevet av en pratmaker med begrenset innsikt i markedet. Etterspørselen er myndighetsbestemt gjennom en avtale mellom Norge og Sverige, påpeker den erfarne elsertifikatmegleren Peter Chudi hos Svensk Kraftmäkling.
Overfor Småkraftforeninga medgir Chudi at han er enig med avisen i at kraftprisen kommer til å være under press i flere år fremover: – Ja, og det gjør at bare de beste prosjektene vil bli bygget – noe konsumentene kan være glade for.
Samtidig avviser han at dette vil føre til en priskollaps på elsertifikater, og underbygger dette med at utbyggingen av kraftverk som er knyttet opp mot elsertifikatsystemet, går som planlagt.
– Av de 26,4 TWh som skal bygges ut frem til 2020, var det ved årsskiftet bygd ut 2,8 TWh i Sverige og 0,4 TWh i Norge. Det gjenstår fortsatt 23 TWh før vi er i mål, så det er fortsatt utrolig mye som skal bygges, sier han.
Svenska Dagbladet tror for øvrig at den lave kraftprisen vil ramme vindkraftbransjen særlig hardt. Avisen spår at vindkraftoperatører med nyinstallerte anlegg og høye kapitalkostnader «kommer att få det mycket tungt.»