325 prosent forsikringssjokk

På fem år økte Gjensidige forsikringspremien for Mydland Kraftverk AS i Sirdal med 325 prosent. Etter iherdig pruting greide eierne å få redusert prisøkningen til 252 prosent.

Historien Isak A. Liland (bildet) i Mydland Kraft forteller minner mye om det andre småkrafteiere nå opplever. Forsikringspremien går rett i været.  I 2009 betalte Liland 11 891 kroner i forsikring for verket med installert effekt på 270 kilowatt og årsproduksjon på 1,75 GWh.

-Nå i 2013 betaler vi 30 210 kroner. Altså en økning på 252 prosent på 5 år. Utgangspunktet for kravet i 2013 var 38 704 kroner – en økning på 325 prosent!  Men dette fikk vi forhandlet ned til 30 010 kroner, sier Liland og legger til at verket typisk kan få en årsomsetning på 400 000 kroner.

-Forsikringssummen utgjør da 7,5 prosent av omsetningen! Og vi har et meget billig anlegg å forsikre siden rørgata er i fjell og inntaket ligger i et tjern. Når nettleia/tapet så beregnes til 15 prosent av det lokale nettselskapet så forsvinner bortimot en fjerdedel av omsetningen til forsikringsselskapet og nettselskapet, sier han.

Kraftverket på Mydland eies med femti prosent hver av Isak A. Liland og Kjell Roar Knutsen. Det ble satt i drift 15. juli 1998. På bakgrunn av de stigende prisene er Småkraftforeninga nå i ferd med å få på plass en medlemsforsikring for mindre kraftverk.