Frykter småkraft-tørke

På tross av den gunstige ordningen med elsertifikater, tør stadig færre grunneiere å sette i gang med å bygge småkraftverk, skriver Energiteknikk.

Småkraftbransjen sliter med lave kraftpriser, økte byggekostnader og nye pålegg fra myndighetene.
Stadig flere utbyggere teller på knappene om de skal bygge ut, ifølge fagbladet. Denne byggevegringen rammer også leverandørene, som får langt færre oppdrag å konkurrere om, påpekes det.
– Det er bekymringsfullt at leverandørindustrien må bygge ned i påvente av at markedet skal ta seg opp igjen, sier daglig leder i Energi Teknikk AS, Svein Arne Sæberg, til bladet.  
Daglig leder Rune Skjevdal i utbyggingsselskapet Norsk Grønnkraft forteller at selskapet har fått flere henvendelser fra grunneiere som ikke ønsker å bygge i egen regi.
– Situasjonen er totalt endret på kort tid. Tidligere var det utbyggingsselskapene som dro på frierferd til fallrettseiere for å lokke dem til å inngå kontrakter, sier Skjevdal til fagbladet.
Energiteknikk hevder på lederplass i septemberutgaven at det uføret som småkraftbransjen nå er kommet opp i, langt på vei skyldes manglende forutsigbarhet i den energipolitikken som er blitt utformet av skiftene Sp-statsråder de siste åtte årene.