Varsler ny høyspentkamp i Ålfoten

Statnett har fått fullt medhold av tingretten i Førde til å fortsette arbeidet med den omstridte Ørskog-Fardal-linjen i Ålfoten. Grunneierne vil anke avgjørelsen.

 – Vi kommer til å anke videre til lagmannsretten, sier grunneier Ole Jonny Myklebust Elde til NRK Sogn og Fjordane.
I desember 2011 trosset olje- og energiminister Ola Borten Moe trossa fagetatene – og la kraftlinjen gjennom Myklebustdalen i Ålfoten, i stedet for nabodalen Førdedalen. Det utløste beskyldinger om kameraderi i Senterpartiet, ettersom høyspentlinja ble flyttet vekk fra eiendommene til Sp-folk.

Håper Høyre rydder opp
Høyre, som har kritisert den rødgrønne høyspentmanøveren i Ålfoten, må nå levere, mener Myklebust Elde: – Vi forventer at de gjør om vedtaket, og legger linja tilbake til Førdedalen, seier han til NRK.
Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett, understreker på sin side at det nå er viktig å komme i gang med arbeidet på denne delen av 420 kV-linje. Statnett har ventet på den rettslige avklaringen for å kunne starte byggingen.
– Å få på plass Ørskog-Sogndal betyr mye for strømforsyningen i Sogn og Fjordane og Midt-Norge, påpeker hun.

Klar i 2016
Statnett hadde som opprinnelig mål å få hele forbindelsen ferdig innen utgangen av 2015. Det er ikke lenger mulig. Ferdigstillelsen av delstrekningen fra Høyanger til Sogndal ble tidligere i år utsatt til 2016.
Forutsetning for å klare dette er at Statnett får de nødvendige tillatelser i Bremanger innen utgangen av september 2013. Det har Statnett fått.
Kjennelse fra Fjordane Tingrett gir Statnett rettslig tilgang til traseen og transformatorstasjonstomten i Ålfoten, Bremanger.